Skip to main content

BSO

Basisschool Inghelosenberghe is een brede school. We voorzien door de peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang in een professionele opvang voor 0- tot en met 12-jarigen.

Onze BSO bestaat uit zo'n 20 kinderen die op verschillende dagen komen. De BSO is een vertrouwde, veilige en gezellige plek waar kinderen voor- of naschools terecht kunnen. Kinderen kunnen zich ontspannen of juist inspannen voor of na een drukke schooldag. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen door activiteiten aan te bieden, zoals knutselen, gezelschapsspelen, sportactiviteiten of drama. Bij dit activiteitenaanbod wordt steeds rekening gehouden met de leeftijd en interesses van de kinderen. Als u opvang nodig heeft kom dan vrijblijvend een kijkje nemen op de groep!

In de ochtend worden de kinderen opgevangen van 7.30 tot 8.30 uur, op aanvraag vanaf 6.30 u. Ook peuters kunnen van deze voorschoolse opvang gebruik maken. Na school kunnen de kinderen opgevangen worden tot 18.00 u. Indien nodig is er een verlengde openingstijd aan te vragen tot 18.30 u. Buitenschoolse opvang zal aangeboden worden volgens het Foxkidz-concept.

Praktische informatie over de kinderopvang (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) kunt u lezen in het infoboekje.

Voor vragen omtrent offertes, facturen, aanvragen teruggave belasting enz. , maar ook voor praktische informatie kunt u kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen bereiken via het telefoonnummer 0115-612368 en via e-mail info@kinderopvangzvl.nl

 


De locatie Inghelosenberghe is bereikbaar via het telefoonnummer: 0114-374486 en via e-mail: inghelosenberghe@kinderopvangzvl.nl 

 


 

Alle informatie kunt u ook teruglezen in het info-boekje ouders BSO en PSZ Inghelosenberghe .