Skip to main content

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is de gekozen geleding namens ouders en personeel van bs Inghelosenberghe. In de raad van onze school hebben 3 gekozen leden namens de ouders zitting en 3 gekozen leden namens het personeel. De directeur van de school is bij iedere mr-vergadering aanwezig als adviseur en vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag.

Samenstelling oudergeleding:
Dennie Knol, Moniek Knoops en Jordy Heijman.
Samenstelling personeelsgeleding:
Georgina Schelfhout, Annemiek Nederhof en Inge Dewachter.

 

 

Jaarverslag MR 2017-2018

Werkplan MR 2018-2019