Spring naar hoofd-inhoud

De schooltijden zijn in het schooljaar 2020-2021 voor groep 1 t/m 8 als volgt:

maandag: 8.30 - 14.00
dinsdag: 8.30 - 14.00
woensdag: 8.30 - 14.00
donderdag: 8.30 - 14.00
vrijdag: 8.30 - 14.00
Deze tijden gelden voorlopig tot de kerstvakantie.  

Om 8.25 uur gaat de zoemer. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dan in de rij staan, waarna ze onder leiding van de leerkracht naar de klaslokalen gaan. Op deze manier kunnen de lessen ook daadwerkelijk om 8.30 uur rustig beginnen.

De kinderen van groep 1 en 2 worden vanaf 8.15 uur door de groepsleerkracht opgevangen. Zie daarvoor onze nieuwsbrief juli 2020.