Skip to main content

Verkeerswerkgroep

Onze school heeft een werkgroep verkeersouders, bestaande uit 6 ouders en 1 leerkracht, die zich actief inzet voor de veiligheid van onze kinderen. Dat de school verkeersonderwijs erg belangrijk vindt blijkt wel uit het behalen van het verkeerslabel. Sinds maart 2006 zijn wij in het bezit van het label en ook elk daarop volgend schooljaar mochten wij het label ontvangen.
De werkgroep wil, daar waar het in haar mogelijkheid ligt, samen met ouders en school, de verkeerssituatie rondom school verbeteren en de kinderen op een veilige manier leren omgaan met verkeer. Ze willen dit bereiken door het organiseren van diverse projecten, het houden van thema-avonden en samen met de partners (andere basisscholen, gemeente, dorpsraad, en politie) kijken naar veiligere verkeerssituaties op weg van huis naar school. Dit kan niet alleen met de bovengenoemde mensen worden bereikt. Zij hebben hiervoor zeker ook de hulp en steun nodig van u als ouder!

De werkgroep organiseert ieder schooljaar allerlei verkeersactiviteiten voor alle groepen, steeds in samenspraak met de leerkrachten. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de verkeersbrigade die er dagelijks voor zorgt dat het oversteken bij school veilig plaatsvindt.
Tevens zullen ze, wanneer er themaprojecten, hier een passende invulling aan geven, kijkend naar onze school en haar verkeersproblemen. Specifiek voor onze school is de drukke route op weg van en naar school. In het belang van de verkeersveiligheid en betere zichtbaarheid in het verkeer vragen wij u het dragen van reflecterende hesjes door de kinderen op weg van en naar school te stimuleren.