Spring naar hoofd-inhoud

Overblijven

Bij Scholengroep Perspecto is een overblijfregeling vastgesteld met daarin afspraken betreffende de organisatie. De ouders blijven verantwoordelijk voor de bekostiging van de tussenschoolse opvang (11.45u-12.30u). Zij krijgen via de medezeggenschapsraad de mogelijkheid om mee te beslissen over de organisatie en de financiën ervan.
Op onze school hanteren we verder de afspraken die directie en overblijfouders in een overblijfprotocol hebben vastgelegd. Dit protocol wordt jaarlijks geëvalueerd. We laten de kinderen in kleinere groepen in de klaslokalen eten. Dit bevordert rust, overzicht en overwicht. Het overblijven wordt gecoördineerd door de directie. De directie zorgt dan ook voor overblijfmedewerkers en de administratie.
Voor het eten is iedereen even stil. Er wordt thee of melk geschonken. Afval van pakjes en zakjes wordt in de broodtrommel mee naar huis genomen. Iedere overblijver dient zelf een afsluitbare drinkbeker mee te nemen, die iedere keer weer mee naar huis gaat. Hierdoor hoeven de overblijfouders niet meer af te wassen en kunnen ze zich beter bezig houden met hun hoofdtaak, nl. het toezicht op de overblijvers.

Wij hanteren in 2019-2020 de volgende tarieven:
Vaste overblijvers:  120,00 per jaar.
Incidentele overblijvers: door 18,00 te betalen kan uw kind 10x overblijven(voorheen genaamd de 10-strippenkaart). Dit wordt in de administratie van de TSO bijgehouden.

De kosten voor het vaste overblijven dienen vooraf betaald te worden; wanneer er na 14 dagen niet betaald is, kan het kind geweigerd worden. Voor de ouders van vaste overblijvers is het mogelijk om in 2 termijnen te betalen: 60 euro/kind voor 1 oktober 2019 en 60 euro/kind voor 1 februari 2020 .
Bij langdurige ziekte (langer dan 6 weken) wordt het geld terugbetaald.
Het rekeningnummer waarop u de overblijfvergoeding dient te betalen is NL05 RABO 0330.4048.57 t.n.v. BS Inghelosenberghe o.v.v. overblijfregeling én naam en groep van uw kind.

Ouderbrief regeling overblijven 2018-2019